Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Μέλος του NPLD

Ιδρύθηκε νέα ΑΜΚΕ

Στις 18 Νοεμβρίου, 2018 ιδρύθηκε νέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και με το διακριτικό τίτλο "ΚΡΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΟΒ", με έδρα την Αριδαία.Σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση, μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση, των καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση της γλωσσικής διαφορετικότητας στην Ελλαδα και στην Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι να γίνουν οι περιφερειακές η μειονοτικές γλώσσες πηγές πολιτισμού, ανάπτυξης και τοπικής υπερηφάνειας, σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς με τους ίδιους σκοπούς και με την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, ιδίως:α) διοργάνωση εκθέσεων, προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων επιμόρφωσης καθώς και κάθε τύπου εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.β) εκδόσεις CD/DVDγ) εκθέσεις κι παρουσιάσεις βιβλίων δ) ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής. ε) καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση.Για την επίτευξη των ως άν…
Πρόσφατες αναρτήσεις

Νέα ΑΜΚΕ!

Νέα ΑΜΚΕ ιδρύθηκε στην Αριδαία, Πέλλας!

Το σήμα (logo) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας"